MUDr. Alena Plešková

Absolventka Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, v roce 2010 promována lékařkou medicíny.

Od roku 2011 zařazena do vzdělávacího programu všeobecné praktické lékařství, který v roce 2014 úspěšně ukončila složením atestační zkoušky.

Od roku 2011 do roku 2014 zaměstnána na částečný úvazek na Kardiologické klinice Fakultní nemocnice v Brně jako sekundární lékař a lékař příjmové ambulance.

Od roku 2012 do roku 2014 zaměstnána jako službu konající lékař na Interním oddělení a Oddělení následné péče v Nemocnici Tišnov.

Aktivní účastnice XXII. výročního sjezdu České kardiologické společnosti v Brně v roce 2014.

Od roku 2015 do roku 2018 na mateřské dovolené.

Od 1.1.2019 do 31.12.2020 zástup lékaře v ordinaci VPL MUDr. Martiny Hubíkové Pardubice

Lenka Kabelková

všeobecná zdravotní sestra